Gray Hat Hacking The Ethical Hacker’s Handbook, 4th Edition

Gray Hat Hacking The Ethical Hacker’s Handbook, 4th Edition

Giáo trình sổ tay dành cho hacker. Cách tiếp cận của cuốn sách rất thực tế, theo kiểu “intro” giúp bạn hiểu được cách tấn công hệ thống máy tính. Bạn sẽ được học các thủ thuật như khai thác lỗ hổng Linux, Windows, Shellcode và một số thủ thuật khác. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 657 trang (bao gồm 2 quyển).

465,000

Mã: SE0250657
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình sổ tay dành cho hacker. Cách tiếp cận của cuốn sách rất thực tế, theo kiểu “intro” giúp bạn hiểu được cách tấn công hệ thống máy tính. Bạn sẽ được học các thủ thuật như khai thác lỗ hổng Linux, Windows, Shellcode và một số thủ thuật khác. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 657 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Part I. Crash Course: Preparing for the War
Chapter 1. Ethical Hacking and the Legal System
Chapter 2. Programming Survival Skills
Chapter 3. Static Analysis
Chapter 4. Advanced Analysis with IDA Pro
Chapter 5. World of Fuzzing
Chapter 6. Shellcode Strategies
Chapter 7. Writing Linux Shellcode

Part II. From Vulnerability to Exploit
Chapter 8. Spoofing-Based Attacks
Chapter 9. Exploiting Cisco Routers
Chapter 10. Basic Linux Exploits
Chapter 11. Advanced Linux Exploits
Chapter 12. Windows Exploits
Chapter 13. Bypassing Windows Memory Protections
Chapter 14. Exploiting the Windows Access Control Model
Chapter 15. Exploiting Web Applications
Chapter 16. Exploiting IE: Smashing the Heap
Chapter 17. Exploiting IE: Use-After-Free Technique
Chapter 18. Advanced Client-Side Exploitation with BeEF
Chapter 19. One-Day Exploitation with Patch Diffing

Part III. Advanced Malware Analysis
Chapter 20. Dissecting Android Malware
Chapter 21. Dissecting Ransomware
Chapter 22. Analyzing 64-bit Malware
Chapter 23. Next-Generation Reverse Engineering

Appendix A bout the Download

1 review for Gray Hat Hacking The Ethical Hacker’s Handbook, 4th Edition

  1. I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá