Beginning SharePoint 2013 Development

Beginning SharePoint 2013 Development

Giáo trình hướng dẫn lập trình Sharepoint 2013 căn bản. Giáo trình được biên soạn bởi nhóm Steve Fox – Chuyên gia giải pháp lập trình Sharepoint sẽ giúp bạn nhanh chóng hiểu rõ về lập trình Sharepoint 2013. Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 460 trang.

315,000

Mã: SP0010460
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình hướng dẫn lập trình Sharepoint 2013 căn bản. Giáo trình được biên soạn bởi nhóm Steve Fox – Chuyên gia giải pháp lập trình Sharepoint sẽ giúp bạn nhanh chóng hiểu rõ về lập trình Sharepoint 2013. Giáo trình bao gồm lý thuyết và thực hành. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 460 trang.

Table of Contents

Part I: Getting Started With Sharepoint 2013
Chapter 1: Introduction To Sharepoint 2013
Chapter 2: Overview Of The Sharepoint 2013 App Model
Chapter 3: Developer Tooling For Sharepoint 2013
Chapter 4: Understanding Your Development Options
Chapter 5: Overview Of Windows Azure For Sharepoint

Part II: Fundamental Sharepoint 2013 Development Building Blocks
Chapter 6: Developing, Integrating, And Building Applications In Sharepoint 2013
Chapter 7: Packaging And Deploying Sharepoint 2013 Apps
Chapter 8: Distributing Sharepoint 2013 Apps
Chapter 9: Overview Of The Client-Side Object Model And Rest Apis
Chapter 10: Overview Of Oauth In Sharepoint 2013

Part III: Advanced Developer Topics In Sharepoint 2013
Chapter 11: Developing Integrated Apps
Chapter 12: Remote Event Receivers In Sharepoint 2013
Chapter 13: Building Line-Of-Business Solutions Using Business Connectivity Services
Chapter 14: Developing Applications Using Office Services
Chapter 15: Developing Workflow Applications For Sharepoint 2013

 

 

 

1 review for Beginning SharePoint 2013 Development

  1. I got good info from your blog

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá