Business Intelligence in Microsoft SharePoint 2013

Business Intelligence in Microsoft SharePoint 2013

Giáo trình hướng dẫn bạn cách quản lý BI (Business Intelligence) với công cụ có sẵn trong Sharepoint 2013 và Microsoft SQL Server 2012. Bộ giáo trình hướng dẫn bạn từng bước thông qua các ngữ cảnh thực tế. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 408 trang.

290,000

Mã: SP0030408
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Giáo trình hướng dẫn bạn cách quản lý BI (Business Intelligence) với công cụ có sẵn trong Sharepoint 2013 và Microsoft SQL Server 2012. Bộ giáo trình hướng dẫn bạn từng bước thông qua các ngữ cảnh thực tế. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 408 trang.

Table of Contents

Chapter 1. Business intelligence in SharePoint
Chapter 2. Planning for business intelligence adoption
Chapter 3. The lifecycle of a business intelligence implementation
Chapter 4. Using PowerPivot in Excel 2013
Chapter 5. Using Power View in Excel 2013
Chapter 6. Business intelligence with Excel Services 2013
Chapter 7. Using PowerPivot for SharePoint 2013
Chapter 8. Using PerformancePoint Services
Chapter 9. Using Visio and Visio Services
Chapter 10. Bringing it all together

Appendix A. Running scripts to set up a demonstration environment
Appendix B. Microsoft and “Big Data”
Appendix C. About the Authors

1 review for Business Intelligence in Microsoft SharePoint 2013

  1. Absolutely composed content, thankyou for information .

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá