SharePoint 2013 Branding and User Interface Design

SharePoint 2013 Branding and User Interface Design

Quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thiết kế Sharepoint thành một trang web thật sự theo ý thích của bạn. Giáo trình giải thích chi tiết, hướng dẫn từng bước, bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Bộ giáo trình được xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 432 trang.

315,000

Mã: SP0070433
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thiết kế Sharepoint thành một trang web thật sự theo ý thích của bạn. Giáo trình giải thích chi tiết, hướng dẫn từng bước, bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Bộ giáo trình được xếp hạng 5* trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 432 trang.

Table of Contents

I. The Basics

1- What is SharePoint Branding and UI Design?

2- SharePoint Overview

3- Working with the SharePoint 2013 User Interface

II. Planning a Design and Getting Started

4- Planning for Branding

5- Using the Design Manager to Start a Design in SharePoint

6- Cascading Style Sheets and SharePoint

III. Advanced SharePoint Branding

7- Creating Custom Master Pages and Page Layouts

8- Advanced SharePoint Branding Tasks

9- Creating Content Rollups with SharePoint WCM

10- Composed Looks and Custom Branding

IV. Other Branding Concepts

11- Modern Web Design and SharePoint

12- Designing Apps

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “SharePoint 2013 Branding and User Interface Design”