Xây dựng hệ thống Exchange 2010 trên nền ảo hóa

Xây dựng hệ thống Exchange 2010 trên nền ảo hóa

Ảo Hoá là xu hướng tất yếu của các hệ thống công nghệ thông tin hiện nay. Mục tiêu cốt lõi của Ảo Hoá là giúp phần mềm độc lập với phần cứng, giúp người dùng không phụ thuộc vào một thiết bị xử lý hay lưu trữ cụ thể nào. Đây cũng chính là nền tảng của Điện Toán Đám Mây (Cloud Computing). Microsoft cung cấp đầy đủ công cụ giúp nhà quản trị hệ thống triển khai các giải pháp ảo hóa một cách toàn diện cho doanh nghiệp bao gồm: Server Virtualization, Desktop Virtualization, Application Virtualization, User Enviroment Virtualization… Bộ tài liệu “Xây dựng hệ thống Exchange 2010 trên nền ảo hoá với độ sẵn sàng cao” giúp bạn đọc có những trải nghiệm trực quan và thực tế về Ảo Hoá.

250,000

Mã: TV0050136
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Ảo Hoá là xu hướng tất yếu của các hệ thống công nghệ thông tin hiện nay. Mục tiêu cốt lõi của Ảo Hoá là giúp phần mềm độc lập với phần cứng, giúp người dùng không phụ thuộc vào một thiết bị xử lý hay lưu trữ cụ thể nào. Đây cũng chính là nền tảng của Điện Toán Đám Mây (Cloud Computing). Microsoft cung cấp đầy đủ công cụ giúp nhà quản trị hệ thống triển khai các giải pháp ảo hóa một cách toàn diện cho doanh nghiệp bao gồm: Server Virtualization, Desktop Virtualization, Application Virtualization, User Enviroment Virtualization… Bộ tài liệu “Xây dựng hệ thống Exchange 2010 trên nền ảo hoá với độ sẵn sàng cao” giúp bạn đọc có những trải nghiệm trực quan và thực tế về Ảo Hoá.

Bộ sách này sẽ giúp bạn thực hiện được các công việc sau:

– Triển khai hệ thống Exchange 2010 trên máy tính vật lý.

– Chuyển đổi hệ thống Exchange 2010 từ máy vật lý sang môi trường ảo hoá.

– Tăng cường khả năng chịu lỗi cho hệ thống: Mailbox Server, Client Access Server, Hub Transport, Edge Transport bằng giải pháp Clustering/Load Balancing trên nền ảo hoá.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xây dựng hệ thống Exchange 2010 trên nền ảo hóa”