VMware Private Cloud Computing with vCloud Director

VMware Private Cloud Computing with vCloud Director

vCloud Director đóng vai trò như trái tim trong giải pháp điện toán đám mây của VMware. Tính năng cơ bản nhất của vCloud Director là khả năng tự động cấp phát và thu hồi máy ảo dựa trên giao diện tự phục vụ (selfservice portal) và danh mục các máy ảo mẫu (service catalog). Bên cạnh đó vCloud Director còn hỗ trợ môi trường đa người dùng (multi-tenant) cho phép tạo ra các môi trường hoàn toàn riêng biệt cho các phòng ban trong một tổ chức, hay các công ty con trong một tập đoàn. Bộ giáo trình hướng dẫn triển khai vCloud  Director cho doanh nghiệp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 433 trang.

299,000

Mã: VM0030433
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

vCloud Director đóng vai trò như trái tim trong giải pháp điện toán đám mây của VMware. Tính năng cơ bản nhất của vCloud Director là khả năng tự động cấp phát và thu hồi máy ảo dựa trên giao diện tự phục vụ (selfservice portal) và danh mục các máy ảo mẫu (service catalog). Bên cạnh đó vCloud Director còn hỗ trợ môi trường đa người dùng (multi-tenant) cho phép tạo ra các môi trường hoàn toàn riêng biệt cho các phòng ban trong một tổ chức, hay các công ty con trong một tập đoàn. Bộ giáo trình hướng dẫn triển khai vCloud  Director cho doanh nghiệp. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 433 trang.

Table of Contents

Part I: Private Cloud Foundations

Chapter 1. What Makes a Private Cloud?

Chapter 2. Developing Your Strategy

Chapter 3. Introducing VMware vCloud Director

Part II: Designing Your Cloud Service

Chapter 4. Defi ning the Service Catalog

Chapter 5. Platform Design for vCloud Director

Chapter 6. Building a Cost Model

Part III: Building the Cloud

Chapter 7. Installing VMware vCloud Director

Chapter 8. Delivering Services

Chapter 9. Consuming Services

Chapter 10. Integrating Automation

Part IV: Operating the Cloud

Chapter 11. Managing Your Cloud

Chapter 12. Business Continuity

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “VMware Private Cloud Computing with vCloud Director”