JavaScript & jQuery: The Missing Manual, 3rd Edition

JavaScript & jQuery: The Missing Manual, 3rd Edition

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ javascript, Trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt. Bộ giáo trình tiếng anh hướng dẫn xây dựng website bằng Javascript & jQuery, in màu, dày 686 trang (bao gồm 2 quyển)

480,000

Mã: WD0060686
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (2)

Giới Thiệu Sách

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ javascript, Trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt. Bộ giáo trình tiếng anh hướng dẫn xây dựng website bằng Javascript & jQuery, in màu, dày 686 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Part One: Getting Started with JavaScript
Chapter 1: Writing Your First JavaScript Program
Chapter 2: The Grammar of JavaScript
Chapter 3: Adding Logic and Control to Your Programs

Part Two: Getting Started with jQuery
Chapter 4: Introducing jQuery
Chapter 5: Action/Reaction: Making Pages Come Alive with Events
Chapter 6: Animations and Effects
Chapter 7: Common jQuery Tasks
Chapter 8: Enhancing Web Forms

Part Three: Getting Started with jQuery UI
Chapter 9: Expanding Your Interface
Chapter 10: Forms Revisited
Chapter 11: Customizing the Look of jQuery UI
Chapter 12: jQuery UI Interactions and Effects

Part Four: Advanced jQuery and JavaScript
Chapter 13: Introducing Ajax
Chapter 14: Building a To-Do List Application

Part Five: Tips, Tricks, and Troubleshooting
Chapter 15: Getting the Most from jQuery
Chapter 16: Going Further with JavaScript
Chapter 17: Troubleshooting and Debugging

Appendix A: JavaScript Resources

2 reviews for JavaScript & jQuery: The Missing Manual, 3rd Edition

  1. Enjoyed examining this, very good stuff, regards.

    http://www.oprolevorter.com/

  2. I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

    https://cbdicals.com/


Thêm đánh giá