Professional WordPress: Design and Development, 3rd Edition

Professional WordPress: Design and Development, 3rd Edition

Đây là bộ giáo trình với nội dung tiên tiến khai thác tính năng đầy đủ của CMS phổ biến nhất trên thế giới. Bộ giáo trình được biên soạn thông qua các ví dụ thực tế, hướng dẫn từng bước rất dễ hiểu. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 507 trang (bao gồm 2 quyển).

390,000

Mã: WD0080507
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Đây là bộ giáo trình với nội dung tiên tiến khai thác tính năng đầy đủ của CMS phổ biến nhất trên thế giới. Bộ giáo trình được biên soạn thông qua các ví dụ thực tế, hướng dẫn từng bước rất dễ hiểu. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 507 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents

Chapter 1: First Post
Chapter 2: Code Overview
Chapter 3: Working With WordPress Locally
Chapter 4: Tour Of The Core
Chapter 5: The Loop
Chapter 6: Data Management
Chapter 7: Custom Post Types, Custom Taxonomies, And Metadata
Chapter 8: Plugin Development
Chapter 9: Theme Development
Chapter 10: Multisite
Chapter 11: Migrating To WordPress
Chapter 12: Crafting A User Experience
Chapter 13: Securing WordPress
Chapter 14: Application Framework
Chapter 15: WordPress In The Real World
Chapter 16: WordPress Developer Community

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Professional WordPress: Design and Development, 3rd Edition”