HTML5 and CSS3: Building Responsive Websites

HTML5 and CSS3: Building Responsive Websites

Responsive Web Design (RWD) là xu hướng mới, theo đó quy trình thiết kế và phát triển web sẽ đáp ứng mọi thiết bị và môi trường của người dùng theo các tiêu chí kích thước và chiều cao của màn hình thiết bị. Bộ giáo trình hướng dẫn bạn làm RWD bằng HTML5 và CSS3 thông qua các ví dụ thực tế. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 709 trang (bao gồm 2 quyển).

490,000

Mã: WD0090709
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (1)

Giới Thiệu Sách

Responsive Web Design (RWD) là xu hướng mới, theo đó quy trình thiết kế và phát triển web sẽ đáp ứng mọi thiết bị và môi trường của người dùng theo các tiêu chí kích thước và chiều cao của màn hình thiết bị. Bộ giáo trình hướng dẫn bạn làm RWD bằng HTML5 và CSS3 thông qua các ví dụ thực tế. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 709 trang (bao gồm 2 quyển).

Table of Contents
Module 1: Responsive Web Design Beginner’s Guide
Chapter 1: Responsive Web Design
Chapter 2: Web Development Tools
Chapter 3: Constructing a Simple Responsive Blog with Responsive.gs
Chapter 4: Enhancing the Blog Appearance
Chapter 5: Developing a Portfolio Website with Bootstrap
Chapter 6: Polishing the Responsive Portfolio Website with LESS
Chapter 7: A Responsive Website for Business with Foundation
Chapter 8: Extending Foundation

Module 2: Responsive Web Design with HTML5 and CSS3
Chapter 1: The Essentials of Responsive Web Design
Chapter 2: Media Queries – Supporting Differing Viewports
Chapter 3: Fluid Layouts and Responsive Images
Chapter 4: HTML5 for Responsive Web Designs
Chapter 5: CSS3 – Selectors, Typography, Color Modes, and New Features
Chapter 6: Stunning Aesthetics with CSS3
Chapter 7: Using SVGs for Resolution Independence
Chapter 8: Transitions, Transformations, and Animations
Chapter 9: Conquer Forms with HTML5 and CSS3
Chapter 10: Approaching a Responsive Web Design

Module 3: HTML5 and CSS3 Responsive Web Design Cookbook
Chapter 1: Responsive Elements and Media
Chapter 2: Responsive Typography
Chapter 3: Responsive Layout
Chapter 4: Using Responsive Frameworks
Chapter 5: Making Mobile-first Web Applications
Chapter 6: Optimizing Responsive Content
Chapter 7: Unobtrusive JavaScript

1 review for HTML5 and CSS3: Building Responsive Websites

  1. It is really a great and helpful piece of information. I’m glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

    http://www.oprolevorter.com/


Thêm đánh giá