PHP for the Web: Visual QuickStart Guide, 5th Edition

PHP for the Web: Visual QuickStart Guide, 5th Edition

Bộ giáo trình học PHP căn bản dành cho người mới bắt đầu, hướng dẫn từng bước. Giáo trình diễn giải rất chi tiết và dễ hiểu. Giáo trình được biên soạn bởi Larry Ullman, tác giả có sách lập trình PHP bán chạy nhất trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu dày 497 trang.

335,000

Mã: WD0110497
  • Giới Thiệu Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Bộ giáo trình học PHP căn bản dành cho người mới bắt đầu, hướng dẫn từng bước. Giáo trình diễn giải rất chi tiết và dễ hiểu. Giáo trình được biên soạn bởi Larry Ullman, tác giả có sách lập trình PHP bán chạy nhất trên Amazon. Giáo trình tiếng anh, in màu dày 497 trang.

Table of Contents
Chapter 1. Getting Started with PHP
Chapter 2. Variables
Chapter 3. HTML Forms and PHP
Chapter 4. Using Numbers
Chapter 5. Using Strings
Chapter 6. Control Structures
Chapter 7. Using Arrays
Chapter 8. Creating Web Applications
Chapter 9. Cookies and Sessions
Chapter 10. Creating Functions
Chapter 11. Files and Directories
Chapter 12. Intro to Databases
Chapter 13. Putting It All Together
Appendix A: Installation and Configuration
Appendix B: Resources and Next Steps

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “PHP for the Web: Visual QuickStart Guide, 5th Edition”