Codin’ for the Web

Codin’ for the Web

Charles Wyke-Smith là tác giả có sách về lập trình Web bán chạy nhất trên Amazon. Bộ giáo trình hướng dẫn bạn mọi thứ về Web từ các khái niệm và nguyên tắc để xây dựng các trang web, thiết kế các giao diện trực quan, phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm trung gian, đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt (thông qua mã tốt), kiểm tra và gỡ lỗi. Giáo trình này xứng đáng nằm trong kệ sách của bạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 365 trang.

295,000

Mã: WD0180365
  • Giới Thiệu Sách
  • Demo Sách
  • Khách Hàng Nhận Xét (0)

Giới Thiệu Sách

Charles Wyke-Smith là tác giả có sách về lập trình Web bán chạy nhất trên Amazon. Bộ giáo trình hướng dẫn bạn mọi thứ về Web từ các khái niệm và nguyên tắc để xây dựng các trang web, thiết kế các giao diện trực quan, phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm trung gian, đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt (thông qua mã tốt), kiểm tra và gỡ lỗi. Giáo trình này xứng đáng nằm trong kệ sách của bạn. Giáo trình tiếng anh, in màu, dày 365 trang.

Table of Contents
Chapter 1 : Coding Principles
Chapter 2 : Processing Forms
Chapter 3 : Databases
Chapter 4 : Content Management
Chapter 5 : Cookies And Authentication
Chapter 6 : Building A Web Site With Php

Chapter A : Unleashing The Geek Within
Chapter B : Coding The Interface

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Codin’ for the Web”